بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
 • ...
 • 313jamaz@gmail.com
 • ايران- مشهد

جماز: دور اندیشی و آخر بینی

 • ۳۷۵

شخصی نزد پیامبر(صل الله علیه و آله) آمد و عرض کرد مرا موعظه نمایید.ایشان سه مرتبه فرمودند: آیا اگر بگویم به کار می بندی؟در هر مرتبه او پاسخ مثبت داد. فرمودند: اذا هممت بامر فتدبر عاقبته یعنی هر کاری را که به آن تصمیم میگیری آخرش را نگاه کن که به آن در ادبیات اسلامی آخر بینی و دور اندیشی می گوییم.
هر که آخر بین بود او مؤمن است + هر که آخور بود او بیدن(کسر دال) است
[برگرفته از کتاب تعلیم و تربیت استاد شهید مطهری].

ارتباط با ما

 • موبايل: ...
 • تلفن ثابت: ...
 • فکس: ...
 • ايميل: 313jamaz@gmail.com
 • آدرس پستي: ايران- مشهد
دوراندیشی :: جماز
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
 • ...
 • 313jamaz@gmail.com
 • ايران- مشهد

جماز: دور اندیشی و آخر بینی

 • ۳۷۵

شخصی نزد پیامبر(صل الله علیه و آله) آمد و عرض کرد مرا موعظه نمایید.ایشان سه مرتبه فرمودند: آیا اگر بگویم به کار می بندی؟در هر مرتبه او پاسخ مثبت داد. فرمودند: اذا هممت بامر فتدبر عاقبته یعنی هر کاری را که به آن تصمیم میگیری آخرش را نگاه کن که به آن در ادبیات اسلامی آخر بینی و دور اندیشی می گوییم.
هر که آخر بین بود او مؤمن است + هر که آخور بود او بیدن(کسر دال) است
[برگرفته از کتاب تعلیم و تربیت استاد شهید مطهری].

ارتباط با ما

 • موبايل: ...
 • تلفن ثابت: ...
 • فکس: ...
 • ايميل: 313jamaz@gmail.com
 • آدرس پستي: ايران- مشهد