بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
 • ...
 • 313jamaz@gmail.com
 • ايران- مشهد

جماز: رحمت الهی

 • ۳۵۰

خدایا! باران رحمت تو همیشه در حال باریدن است، این ما هستیم که کاسه هایمان را برعکس گرفته ایم.

جماز: امید به رحمت خداوند

 • ۳۴۹

خدا گفت ببریدش جهنم برگشت و نگاهی به خدا کرد خدا گفت نبریدش، اورا به بهشت ببرید.

فرشتگان سوال کردند چرا؟

جواب آمد: چون هنوز به رحمت من امیدوار است

ارتباط با ما

 • موبايل: ...
 • تلفن ثابت: ...
 • فکس: ...
 • ايميل: 313jamaz@gmail.com
 • آدرس پستي: ايران- مشهد
رحمت الهی :: جماز
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
 • ...
 • 313jamaz@gmail.com
 • ايران- مشهد

جماز: رحمت الهی

 • ۳۵۰

خدایا! باران رحمت تو همیشه در حال باریدن است، این ما هستیم که کاسه هایمان را برعکس گرفته ایم.

جماز: امید به رحمت خداوند

 • ۳۴۹

خدا گفت ببریدش جهنم برگشت و نگاهی به خدا کرد خدا گفت نبریدش، اورا به بهشت ببرید.

فرشتگان سوال کردند چرا؟

جواب آمد: چون هنوز به رحمت من امیدوار است

ارتباط با ما

 • موبايل: ...
 • تلفن ثابت: ...
 • فکس: ...
 • ايميل: 313jamaz@gmail.com
 • آدرس پستي: ايران- مشهد